Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

22 november 2016

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 13 oktober, 25 oktober en 1 november 2016, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Verbetering doorvaarbaarheid Westgat

Langetermijnagenda 2017

Begrotingswijzigingen

Rondvraag

Sluiting