Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

19 april 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Plan schuldhulpverlening 2016-2020

Evaluatie Economisch beleid

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 22 maart 2016

Ontwerp Kindcentrum Baflo-Rasquert

Integraal centrum voor zorg en onderwijs Winsum

Aanpassen regeling "Aanwijzen catagorie├źn waarin geen verklaring van geen bedenkingen vereist is"

Verantwoording fractiebijdragen 2015 en toekenning fractiebijdragen 2016

Benoeming 2e plaatsvervangend griffier

Toezeggingen

Begrotingswijzigingen

Voordracht, verkiezing en installatie wethouder

Sluiting