Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

10 mei 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Benoeming de heer A.T. Molenhuis tot raadslid

Ontwikkeling Boogplein

Erfgoednota Winsum

Toezeggingen

Ingekomen stukken

Besluitenlijsten 5 april en 19 april 2016

Plan schuldhulpverlening 2016-2020

Evaluatie Economisch beleid

Benoeming burgerlid in welstandscommissie

Sluiting