Agenda - Gemeenteraad Winsum 24 mei 2016

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Onderzoek van de geloofsbrieven van nieuw te benoemen raadsleden (stukken worden nagezonden of op de raadstafels gelegd)

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Damoclesbeleid gemeente Winsum, wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Jaarrekening 2015 en begroting 2017 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Wijziging Artikel 2.38 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (Nachtregister)

Bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Baflo

Inkomende stukken

Besluitenlijst raad 10 mei 2016

Ontwikkeling Boogplein

Toezeggingen

Sluiting