Vergadering

Agenda - Kindergemeenteraad Bedum

17 november 2015

Raadzaal Bedum

13.00 - 18.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening dag kindergemeenteraad te Bedum

Bijgevoegde documenten

Presentatie projectplannen en discussie

Eerste stemming gevolgd door schorsing

2-de termijn van de beraadslaging

Finale besluitvorming door schriftelijke stemming

Uitslag stemming, afronding en afsluiting