Agenda - Gemeenteraad Winsum 11 oktober 2016

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Opinierende bespreking Ontwikkeling Centrum Winsum

Vaststellen van de Visie Wonen en zorg gemeente Winsum

Renovatie clubgebouw ijsbaan Winsum

Toezeggingen

Ingekomen stukken

Ontwikkeling Centrum Winsum

Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Winsum

1e wijziging tarieventabel bij legesverordening 2016

Begrotingswijziging

Sluiting