Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

10 november 2016

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Programmabegroting 2017

Wijziging diverse verordeningen

Wijziging diverse verordeningen

Reactie college

Begrotingswijziging

Sluiting