Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum - extra vergadering

19 november 2015

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Bespreking Concept-rapport “Meerjarenprogramma (MJP) Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (AKG) 2016 – 2020” van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de heer H. Alders

Zienswijzen op “Meerjarenprogramma (MJP) Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (AKG) 2016 – 2020” algemeen deel (G11), en clusterspecifiek gemeenten Bedum, Winsum en Ten Boer (BWT) (ter vaststelling - rv nr 056)

Sluiting