Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

25 februari 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 11 februari 2016

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Wijziging van de Verordening tot het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Eemsmond 2014

Kadernota schuldhulpverlening BMWE 2016 - 2019

Verklaring van geen Bedenkingen; Zonnepark zuidzijde van de dijk nabij de Kwelderweg te Eemshaven

Subsidie energiebesparende maatregelen

Sluiting