Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

24 maart 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 10 maart 2016

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vervolg op bestuurlijke herinrichting Noord Groningen

Kaderstelling financiële verordening

Extra openstelling middenstand gemeente Eemsmond en voorstel tot wijziging van de verordening winkeltijden Eemsmond

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de gemeenschappelijke regeling Participatie Noord- Groningen

Actualisatie begroting beleidsagenda sociaal domein BMWE 2016

Sluiting