Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

7 april 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 24 maart 2016

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen 2016

Vragenuur

Ontheffing verlenen woonplaatsvereiste wethouder

Wijziging van de 'Verordening op het fractieassistentschap gemeente Eemsmond 2008'

Boukemapark: versoberingsopdracht De Strip en de Roegte en infrastructuur brede school Uithuizen

Sluiting