Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 12 mei 2016

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Centrumontwikkeling Uithuizen

Fase 5: realisatie

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 20 april 2016

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Instellen van een werkgeverscommissie

Vaststelling van de nota Grondbeleid gemeente Eemsmond 2016

Actualisering grondexploitaties

Sluiting