Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

7 september 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Spreekrecht burgers

Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant

Sluiting