Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

15 september 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijsten: 14 juli en 7 september 2016 (wordt nagezonden)

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Begroting 2017 Veiligheidsregio Groningen

Financiƫle stukken Omgevingsdienst Groningen

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2015 gemeente Eemsmond

Herziening bestemmingsplan Uithuizen en Warffum

Bestemmingsplan Uithuizen Emmaweg 13a

Omgevingsvergunning realisering zonnepark dijk Kwelderweg Eemshaven

Vaststelling NRD en GCR bestemmingsplan zuidoost

Begrotingswijzigingen

Sluiting