Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

27 oktober 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 13 oktober 2016

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Concept Begroting 2017 GR Participatie Noord Groningen

Beleidsnotitie 'Visie op toerisme 2017-2021'

Beleidsplan Economie 2017-2021

Sluiting