Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

10 november 2016

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Najaarsrapportage 2016

Programmabegroting 2017

Sluiting