Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

21 januari 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 21.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 10 december 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Toelating nieuw benoemd raadslid de heer R.G. Kuiper na onderzoek geloofsbrieven (rv nr 001)

Herziening overeenkomst gemeenschappelijke regeling (GR) ARCG (rv nr 002, rechtstreeks geagendeerd)

Jaarplan 2016 en begroting 2016-2020 van "Stichting Openbaar Onderwijs Marenland"

Discussiestuk

MJP Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen; stand van zaken

Lange Termijn Agenda

Bijgevoegde documenten

Sluiting