Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 8 januari 2015


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 27 november 2014

Bijgevoegde documenten

Centrumregeling beschermd wonen

Verordeningen Participatiewet (7 verordeningen)

Uitvoeringsstructuur Werk en Inkomen

Rondvraag

Sluiting