Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

8 januari 2015

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 27 november 2014

Bijgevoegde documenten

Centrumregeling beschermd wonen

Verordeningen Participatiewet (7 verordeningen)

Uitvoeringsstructuur Werk en Inkomen

Rondvraag

Sluiting