Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

5 februari 2015

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 8 januari 2015

Bijgevoegde documenten

Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een ambulancepost aan de Sint Annerweg 2 te Bedum

Bijgevoegde documenten

Wijkaanpak

Jaarplan 2015 en begroting 2015-2019 van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

Reconstructie Wilhelminalaan fase 2

Lange Termijn Agenda (LTA)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting