Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

5 maart 2015

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 5 februari 2015

Bijgevoegde documenten

Overheveling budgetten 2014-2015

Vervanging toplaag Cruyff Court - Arjen Robben Veld

Gaswinning en gevolgen (a.h.v. brief college b&W)

Bespreking notitie aanlegsteigers

Vergoeding leden rekenkamercommissie (Rkc) gemeente Bedum

Lange Termijn Agenda (LTA)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting