Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

11 juni 2015

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ/VROM 13 mei 2015

Bijgevoegde documenten

Mededelingen (o.a.Stand van zaken uitvoering actiepunten beleidsnota sport en bewegen 2013-2019 (memo college))

Veiligheidsbeleid (met presentaties van Jelle Prins en Robert de Wit)

Jaarrekening 2014 gemeente Bedum

Voorjaarsnota 2015 Bedum (incl 2 subonderwerpen en diverse bijlagen)

Jaarrekening 2014 Ability

Begroting 2016 Ability

Financiƫle stukken 2014 en 2016 Veiligheidsregio

Rondvraag (en eventuele mededelingen gaswinningsdossier)

Sluiting