Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

1 oktober 2015

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 3 september 2015

Bijgevoegde documenten

Aanleg speel- en ontmoetingstuin De Carrousel aan het Burchtplein in Bedum

Bijgevoegde documenten

Rapportages Sociaal Domein (inclusief begeleidend memo)

Protocol hoorzitting

Bijgevoegde documenten

Lange Termijn Agenda (LTA)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting