Agenda - Gemeenteraad De Marne 31 maart 2015

Raadzaal Leens
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Bestuurlijke toekomst - herindeling

Sluiting