Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

31 maart 2015

Raadzaal Leens

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Bestuurlijke toekomst - herindeling

Sluiting