Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

1 september 2015

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Bekendmaking besluitvorming herbenoeming burgemeester

Sluiting