Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 15 januari 2015

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 18 december 2014

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Garantstelling lening Stichting Uithuizer Woningbouw

Centrum regeling beschermd wonen

Verordeningen Eemsmond

Sluiting