Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

31 maart 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Spreekrecht burgers

Principe uitspraak herindeling Noord-Groningen

Sluiting