Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 23 april 2015

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling besluitenlijsten 19 en 31 maart 2015

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Vragenuur

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder

Vaststellen tweede wijziging legesverordening 2015

Strategisch beleidskader werk en inkomen

Kerntakendiscussie (deel II)

Sluiting