Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

2 juli 2015

Raadzaal Uithuizen

13.00 - 18.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2014 gemeente Eemsmond

Voorjaarsrapportage 2015

Kaderplan 2016-2019

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Sluiting