Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 2 juli 2015

Raadzaal Uithuizen
13.00 - 18.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2014 gemeente Eemsmond

Voorjaarsrapportage 2015

Kaderplan 2016-2019

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Sluiting