Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 5 november 2015

Raadzaal Uithuizen
13.00 - 18.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Najaarsrapportage 2015

Programmabegroting 2016

Sluiting