Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

5 november 2015

Raadzaal Uithuizen

13.00 - 18.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Najaarsrapportage 2015

Programmabegroting 2016

Sluiting