Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

19 november 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijsten: 15 oktober en 5 november 2015

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

MJP "Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020"

Actualisatie klachtenverordening

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeenten BMWE 2015

Jaarverslag archiefzorg 2014

Beleid- en beheerplan openbare verlichting 2016-2020

Beheerplan civiele constructies 2016-2020

Beleid- en beheerplan Wegen 2016-2020

Sportvisie 2016-2021 "Eemsmond: Fit en vitaal op maat"

Nota gezondheidsbeleid 2016-2019

Sluiting