Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

2 juni 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 21 april 2016

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Beeldkwaliteitsplan Bedum Kern, locatie bedrijvenpark Boterdiep (rv nr 028)

Hamerstuk

Bestemmingsplan Bedum Kern, locatie bedrijvenpark Boterdiep (rv nr 029)

Hamerstuk

Wijziging gemeenschappelijke regeling ARCG op basis van Wet modernisering Vennootschapsbelasting (rv nr 030)

Hamerstuk

ARCG ontwerpbegroting 2017 (rv nr 031)

Hamerstuk

Financiële jaarstukken 2015, actualisatie begroting 2016 en begroting 2017 Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling-Publieke Gezondheid & Zorg (rv nr 032)

Hamerstuk

Opwaardering brug “Nije Draai” te Zuidwolde (rv nr 033)

Discussiestuk

Jaarstukken 2016 (rekening 2015, begroting 2017 en uitvoeringsprogramma 2016) van de Regio Groningen-Assen (rv nr 034)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 035)

Sluiting