Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

10 april 2014

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijsten: 6, 25 en 27 maart 2014 (wordt later ontsloten)

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Verordening winkeltijden Eemsmond

Sluiting