Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

23 april 2014

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Coalitieakkoord GBE,SP, CDA en CU "Eemsmond: goed voorbereid op de toekomst"

Onderzoek geloofsbrieven wethouders

Verkiezing wethouders

Be√ędiging wethouders

Afscheid wethouder

Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden

Be√ędiging nieuwe raadsleden

Sluiting