Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

8 mei 2014

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijsten: 16, 23 en 24 april 2014 (met uitloop op 25 april 2015)

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Verordening winkeltijden Eemsmond

Herziening exploitatie opzetten

Bestemmingsplan Speelstrip de Roegte te Uithuizen

Sluiting