Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

5 juni 2014

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 21 mei 2014

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Jaarverslag/jaarrekening VVWNG 2013 en ontwerpbegroting VVWNG 2015

Jaarstukken 2013 en ontwerpbegroting 2015 van de Volkskredietbank van Noord-Oost Groningen (VKB)

Jaarverslag archiefzorg 2013

Herbenoeming bestuursleden muziekschool Hunsingo

Continuïteit van AWBZ zorg

Wegvallen vereveningsregeling en vervanging 660 liter containers

Sluiting