Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

30 juni 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 2 juni 2016

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Grex Ter Laan 4 (rv nr 036)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Actualisatie komgrenzen inzake de Wegenverkeerswet (rv nr 037)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 en Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018 (rv nr 038)

Hamerstuk

Jaarstukken en jaarrekening 2015 Ability (rv nr 039)

Hamerstuk

Aanbestedingsdocument gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten BMWE-gemeenten en Werkplein Ability (rv nr 040)

Hamerstuk

Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Veiligheidsregio Groningen (rv nr 041)

Hamerstuk

Lange termijn Agenda (LTA, rv nr 042)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Herinrichting Waldadrift (rv nr 043)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Voorjaarsnota 2016 (rv nr 044)

Discussiestuk

Advies gaswinningsbesluit (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 045)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 046)

Bijgevoegde documenten

Sluiting