Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

2 oktober 2014

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 18 september 2014

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Memo inzake maatschappelijke banen

Conceptbegroting 2015 Ability

Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2015-2018

Garantstelling lening Stichting Uithuizer Woningbouw

Kaderstelling beleidsplannen Jeugdzorg en Wmo (en het persoonsgebonden budget)

Bestemmingsplan herinrichting locatie Woltjer Uithuizermeeden

Verordening tot het instellen en toekennen van een erepenning van de gemeente Eemsmond

Sluiting