Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

6 november 2014

Raadzaal Uithuizen

13.00 - 18.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Najaarsrapportage 2014

Programmabegroting 2015

Vaststelling belastingverordeningen en tarieven 2015

Sluiting