Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 6 november 2014

Raadzaal Uithuizen
13.00 - 18.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Najaarsrapportage 2014

Programmabegroting 2015

Vaststelling belastingverordeningen en tarieven 2015

Sluiting