Agenda - Gemeenteraad Bedum 14 juli 2016

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Jaarrekening 2015 gemeente Bedum (rv nr 047)

Sluiting