Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

12 november 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Wijziging diverse verordeningen

Rompakkoord met provincie Groningen over integraal maatregelenpakket N361

Reactie college

Programmabegroting 2016

Sluiting