Agenda - Gemeenteraad Winsum 3 juli 2014

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Jaarverslag en Jaarrekening 2013

Kadernota

Overzicht toezeggingen raadsvergaderingen bijgewerkt tot 17 juni 2014

Begrotingswijzigingen

Sluiting