Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

19 juni 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Vaststellen bestemmingsplan Rasquert Kievesterweg 4

Jaarrekening en Jaarverslag 2013 gemeente Winsum

Jaarrekening 2013 Ability

Jaarrekening 2013 Veiligheids- en gezondheidsregio en Begroting 2015 Publieke gezondheid&zorg Groningen

Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Berap 2014-1

Besluitenlijst raad 3 juni 2014

Ingekomen stukken

Aanpassing APV

Continuïteit van AWBZ-zorg

Openstellen van de elektronische weg voor berichten

Verlenging overeenkomst accountantsdiensten met Deloitte Accountants

Sluiting