Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

13 oktober 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bekrachtiging voornemen herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond: BMWE (rv nr 053)

Discussiestuk

Sluiting