Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

6 mei 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Coalitieprogramma 2014-2018 (wordt nagezonden), waarbij tevens de kandidaat-wethouders worden voorgesteld alsook de tijdbestedingsnorm per wethouder (mondeling)

Bijgevoegde documenten

Verslag van de commissie van onderzoek geloofsbrieven kandidaat-wethouders (mondeling)

Verkiezing en installatie wethouders

Bijgevoegde documenten

Toelating en be√ędiging nieuwe leden van de raad (wordt ter vergadering uitgereikt)

Ingekomen stukken

Benoeming leden algemeen bestuur en dagelijks bestuur Ability en Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen (wordt nagezonden/ter vergadering uitgereikt)

Sluiting