Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

8 april 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Toelichting op het (in)formatieproces (door J. Hioekzema)

Gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het geven van een reactie

Toelichting op het vervolgproces (door J. Hoekzema)

Sluiting